با وجود گذشت ۲ ماه از طوفان عظیم شن در مریخ، ناسا هنوز موفق به‌ برقراری ارتباط با کاوشگر رباتیک خود، آپورچونیتی نشده است.