کوالکام تأیید کرده است که شرکت تایوانی TSMC تراشه‌ی آتی این شرکت را با فناوری ساخت هفت نانومتری تولید خواهد کرد.