ستاره شناسان انفجار های رادیویی سریع مرموز بیشتری را خارج از کهکشان راه شیری کشف کردند. دانشمندان با استفاده از تلسکوپ نقشه‌برداری هیدروژنی کانادا (CHIME) 13 انفجار رادیویی مختلف از جمله 6 انفجار مربوط به یک منطقه در کهکشانی با فاصله ای حدود 1.5 میلیارد سال نوری را کشف کردند. هرکدام از این انفجار ها 25 میلیون برابر خورشید انرژی تولید می کنند و در پایین ترین فرکانس ( بین 400 تا 800 مگاهرتز ) دریافت شده اند

کشف این انفجار ها با استفاده از تمام قابلیت های تلسکوپ انجام نشده است. دانشمندان آن ها را در یک دوره سه هفته ای بین جولای و آگوست 2018 ثبت کردند که CHIME در آن زمان هنوز در مرحله پیش راه اندازی به سر می برد. این پروژه هنوز به پتانسیل نهایی خود نرسیده است چرا که هنوز انفجار های بیشتری برای کشف شدن وجود دارد.

تاکنون دلیل قطعی این انفجار ها مشخص نشده است. انفجار ها می توانند در اثر مگنتارها، یا ستاره های نوترونی دائم درحال چرخش که به شدت مغناطیسی شده اند، صورت گیرند. منبع آن ها هرچه که است، کشف آن ها می تواند می تواند بسیار ارزشمند باشد. تا کنون فقط یک انفجار تکراری صورت گرفته است که می تواند اطلاعات با ارزشی را در اختیار دانشمندان قرار دهد. چری انجی از دانشگاه تورنتو همچنین به CNET گفته است که شواهد "پراکندگی" (اثر الکترونها و میدان های مغناطیسی در مسیر انفجار) می تواند به محل دقیق انفجار ها اشاره کند.

به هر حال یک چیز تقریبا قطعی است و آن این است که انفجار ها خیلی رایج هستند. وقتی که دانشمندان می توانند در طول عمر کم CHIME 13 عدد از آن ها را کشف کنند پس قطعا تعداد بیشتری از آن ها وجود دارد. این طور که به نظر می رسد انفجار های رادیویی سریع بسیار متدوال هستند و این ما هستیم که تازه متوجه آن ها شده ایم.