در سایت دینو مطلبی در راستای فرود موفق کاوشگر Chang’e-4 در نیمه ی تاریک و پنهان ماه منتشر کرده ایم اما این بار خبر جدیدی در این راستا منتشر که در اختیارتان قرار خواهیم داد. به تازگی اعلام شده که چین موفق به کاشت گیاه در نیمکره ی دیگر ماه شده و برای اولین بار گیاهی در ماه جوانه زده است. در واقع از 3 ژانویه پس از فرود این کاوشگر تحقیقات بر ماه آغاز شده است.

کاوشگر Chang’e-4 که از قدرت تشخیص و شناخت بالایی نسبت به محیط اطرافش برخوردار است، برای بررسی و تحقیقات در نیمکره ی دیگر ماه فرستاده شده و این کاوشگر موفق شده تا گیاهی را در ماه بکارد و پرورش دهد. در واقع این اولین باری است که گیاهی در ماه و خارج از زمین پرورش داده می شود. همانطور که می دانید شرایط زیست محیطی ماه با زمین بسیار متفاوت است و در نتیجه این تفاوت بر گیاه نیز تاثیر خواهد داشت. اکنون تصاویری از جوانه زدن پنبه منتشر شده است که در اختیارتان قرار خواهیم داد.

Chang’e-4 قصد دارد تا در دوره ی پژوهش و بررسی خود گیاهانی چون سیب زمینی، پنبه، دانه های روغنی کلزا و برخیدیگر از دانه ها را در ماه بکارد تا نتیجه ی این تحقیقات و بررسی وضعیت گیاهان در ماه را برای بشر بسنجد. از سوی دیگر باید اشاره کنیم این گیاهی که برای اولین بار در ماه جوانه زده دانه ی پنبه است. کاوشگر Chang’e-4 از زمانی که بر سطح دیگر ماه فرود آمده و تحقیقات و بررسی های خوبی را آغاز کرده و اطلاعات مهمی را در اختیار بشر قرار داده است. بخشی از مسئولیت این کاوشگر تحقیق در راستای رشد و گسترش گیاهان و حشرات است و آزمایشات بیولوژیکی و زیست شناسی این کاوشگر همچنان ادامه خواهد داشت و در صورت انتشار اخبار بیشتر در این زمینه جزییات را در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد.