بیشترین نوع فعالیت کاربران ایرانی اینترنت منتشر شد

اخیرا معاون وزیر ارتباطات جدول نوع فعالیت کاربران اینترنت را منتشر کرد که بر اساس آن ۷۰ درصد کاربران در شبکه های اجتماعی حضور دارند. بیشترین نوع فعالیت کاربران ایرانی اینترنت منتشر شده و در ادامه با هم در ترنجی درباره آن صحبت خواهیم کرد.

بیشترین نوع فعالیت کاربران ایرانی

بیشترین نوع فعالیت کاربران ایرانی

امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جدول جمعیت کاربر اینترنت در ایران را بر اساس نوع فعالیت منتشر کرد و نوشت کاربران ایرانی قسمت زیادی از اطلاعات بهداشت و سلامت خود را به واسطه اینترنت دریافت می‌کنند و به همین دلیل سلامت الکترونیک فراتر از پرونده سلامت و نسخه محسوب می‌شود. امیر ناظمی خاطرنشان کرد:

درمان‌محوری گرایش نظام سلامت به شمار می‌رود که به سلامت الکترونیکی نیز به ارث رسیده و فرصت بازسازی نظام اداری با دولت الکترونیک نشده است.

شما از اینترنت چه استفاده ای می کنید؟ آیا در دسته‌بندی‌های بالا میگنجد؟

نوشته بیشترین نوع فعالیت کاربران ایرانی اینترنت منتشر شد اولین بار در ترنجی پدیدار شد.