معاون وزیر ارتباطات: عده ای با شبکه ملی اطلاعات دنبال قطع ارتباطات با دنیا بودند

معاون وزیر ارتباطات بر این عقیده است که عده‌ای با شبکه ملی اطلاعات دنبال قطع ارتباطات ایران با دنیا بودند اما ما به دنبال کسب سهم جهانی جوانان ایرانی در فضای بزرگ مجازی هستیم. در ادامه با ترنجی همراه باشید تا درباره آن صحبت کنیم.

شبکه ملی اطلاعات

شبکه ملی اطلاعات

فتاحی – معاون وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت – در صفحه توئیتر خود اعلام کرد:

عده‌ای با شبکه ملی اطلاعات دنبال قطع ارتباطات ایران با دنیا بودند اما ما به پشتوانه مصوبه شورای عالی فضای مجازی، به دنبال کسب سهم جهانی جوانان ایرانی در فضای بزرگ مجازی هستیم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت:

قربانگاه شرکت‌های ایرانی، تحریم آمریکا و تنگ نظریهای داخلی بوده و هست، اما در این چالشها با همت جوانان ایرانی سربلند می شویم.

نظر شما چیست؟ فکر می کنید که به شبکه ملی اطلاعات باید خوشبین بود یا بدبین؟

نوشته معاون وزیر ارتباطات: عده ای با شبکه ملی اطلاعات دنبال قطع ارتباطات با دنیا بودند اولین بار در ترنجی پدیدار شد.