اگر کارت سوخت شارژ نشده باشد باید چه کرد؟

طبق گزارش برخی از کاربران پس از گران شدن و سهمیه بندی شدن بنزین به پمپ بنزین مراجعه کرده اند، کارت سوخت آن ها خراب بوده یا شارژ نشده است. در ادامه با ترنجی همراه باشید تا ببینیم اگر کارت سوخت شما شارژ نشده یا خراب است، چه باید کرد.

کارت شوخت شارژ نشده یا خراب

ثبت نام کارت سوخت

او در پاسخ به این سوال که اگر کارتی، شارژ سهمیه‌ای نشده باشد باید چگونه باید اقدام شود؟ گفت:

از نظر سیستمی این امکان وجود ندارد چرا که خودرو‌ها براساس قید نوع خودرو در پشت کارت آن‌ها شناسایی می‌شوند بنابراین امکان ندارد که در تمام خودرو‌ها سهمیه اعمال شود و یک خودرو جا بماند.

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران ادامه داد:

حال اگر به فرض و به هر دلیلی یک نفر کارت سوختش شارژ نشده است می‌تواند با سامانه ۰۹۶۲۷ تماس بگیرد تا مشکل آن را برطرف کنیم. ممکن است فیزیک کارت صدمه دیده باشد و امکان سوخت گیری مهیا نباشد که در این صورت کارت المثنی صادر می‌شود.

شما در استفاده از کارت سوخت مشکل داشتید؟

نوشته اگر کارت سوخت شارژ نشده باشد باید چه کرد؟ اولین بار در ترنجی پدیدار شد.