شبکه ملی اطلاعات پروژه‌ایست که سال‌های مختلفی روی آن بحث شده و حالا به وضعیت قابل قبولی رسیده است. اما این شبکه ملی وقتی عملا قابل قبول و گسترده خواهد شد که زیرساخت‌های طبیعی آن فراهم شده باشد که با وجود پیام رسان‌های خارجی و اقبال مردم به آنها، این امکان فراهم نیست. در حقیقت شبکه ملی اطلاعات بی معنی است زمانی که ۸۰٪ ترافیک برای پیام رسان های خارجی است. در ادامه اب ترنجی همراه باشید تا درباره آن صحبت کنیم.

کاربر اینترنت

آمارهای ارایه شده از سوی مسئولین نشان می‌دهد که چیزی در حدود ۸۰ درصد از ترافیک کشور مربوط به پیام رسان‌های خارجی است و این مقدار از ترافیک خروجی کشور بدین معنی است که شبکه ملی اطلاعات یک پروژه از قبل شکست خورده خواهد بود.

یکی از منتقدین جدی وضعیت فعلی شبکه ملی اطلاعات و عدم پیشبرد اهداف این شبکه، دبیر شورای عالی فضای مجازی است که وزارت ارتباطات را مقصر این کمبود دانسته و انتقادات جدی به این وزارت‌خانه وارد کرده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در مصاحبه‌ای پیرامون همین موضوع گفته است:

وقتی ۸۰ درصد از پیام‌رسان‌های مورد استفاده در کشور خارجی است، چگونه می‌توان به شبکه ملی اطلاعات فکر کرد؟ البته در بخش‌های دیگر نیز باید این اتفاقات رخ داده و دولت به مثابه یک سکوی پیشرفت عمل کند. بخشی از این اقدامات انجام شده ولی قطعا این اقدامات کافی نیست.

وزارت ارتباطات بر تحقق ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات تاکید دارد ولی شورای عالی فضای مجازی با توجه به مستندات موجود در کشور، این موضوع را مورد تشکیک قرار داده است. همان‌طور که گفته شد، دلیل اصلی این شورا برای رد کردن ادعای وزارت ارتباطات، گستردگی استفاده مردم از پیام‌رسان‌های خارجی است.

نظر شما چیست؟ فکر می کنید که شبکه ملی اطلاعات بتواند موفق شود؟

نوشته شبکه ملی اطلاعات بی معنی است زمانی که ۸۰٪ ترافیک برای پیام رسان های خارجی است اولین بار در ترنجی پدیدار شد.