تاریخ نامشخص وصل شدن اینترنت موبایل ایرانسل و همراه اول یا رایتل

در حالی که به صورت جسته گریخته درباره اتصال اینترنت در استان های مختلف خبر می شنویم اما همچنان خیل عظیمی از کاربران به اینترنت دسترسی ندارند. از طرفی این اخبار اتصال اینترنت مربوط به اینترنت ثابت است نه اینترنت همراه! بله، متاسفانه درباره زمان اتصال اینترنت موبایل هیچ اطلاعات نداریم. در ادامه با ترنجی همراه باشید تا درباره تاریخ نامشخص وصل شدن اینترنت موبایل ایرانسل و همراه اول یا رایتل صحبت کنیم.

اینترنت موبایل چه زمانی متصل می شود؟

ایرانسل و همراه اول

در روزهای اخیر خبر اتصال به اینترنت در چند استان کشور را شنیدم. دیشب اما در ترنجی خواندیم که اینترنت هنوز وصل نشده است و فقط ۱۵٪ از کاربران ایران به اینترنت دسترسی دارند. همانطور که بالاتر نیز گفتیم اما خبری درباره اتصال اینترنت موبایل وجود ندارد.

تعداد زیادی از کاربران اینترنت این روزها را کاربران اینترنت موبایل تشکیل می دهند. در این بین اما اپراتورهای اصلی کشور یعنی ایرانسل، همراه اول و رایتل هیچ اطلاعی درباره زمان اتصال اینترنت موبایل ارایه نمی کنند.

این به نوعی می تواند یک تاثیر بزرگ روی کاربران سرویس هایی که مبتنی بر موبایل هستند و لزوما در یک مکان ثابت نیستند بگذارد. همچنین یکی از بزرگترین استفاده های موبایل ها یعنی جستجو درباره سوالات یا حتی بازی های اینترنت نیز به صورت پیش فرض با شرایط فعلی از دسترس خارج شده است.

شما کاربر اینترنت موبایل هستند یا ثابت؟ فکر می کنید به این زودی ها شاهد اتصال اینتنرت موبایل باشیم؟

نوشته تاریخ نامشخص وصل شدن اینترنت موبایل ایرانسل و همراه اول یا رایتل اولین بار در ترنجی پدیدار شد.