وقتی که اینترنت قطع بود اولین موضوعی که شاید همه ما به آن برخوردیم، فقدان گوگل بود و یکی از مهم ترین کاربردهای آن جستجو در وب است. بسیار خوب، حالا که اینترنت جهانی قطع است، گوگل چیست؟ ما خودمان جستجوگر داخلی‌مزگان (!) داریم. به همین دلیل با هم در ترنجی بررسی کردیم که آیا یوز و پارسی جو در وضعیت قطع بودن اینترنت خارجی چقدر جای گوگل را پر کرده اند یا خیر. پاسخ مشخصا خیر بود. با اتصال اینترنت اما حالا مشخص می شود که احتمالا موتور جستجو ایرانی پارسی جو از گوگل استفاده می کند! در ادامه با ترنجی همراه باشید تا ببینیم دلیل این ادعا چیست؟

موتور جستجو ایرانی پارسی جو بر مبنای گوگل است؟

اولین موضوعی که درباره جستجو کردن در موتور جستجو ایرانی پارسی‌جو مشخص شد، عدم ثبت شدن سایت ها در آن و نتایج بسیار ضعیف بود. پیش از قطع شدن اینترنت اما چنین مشکل عمیقی در پارسی جو دیده نمی شد.

حالا که دسترسی به اینترنت مهیا شده، نتایج جستجو موتور جستجو ایرانی پارسی‌جو به وضعیت قبل بازگشته است! این به ما می گوید که شاید موتور جستجو ایرانی پارسی جو بر مبنای گوگل یا یک موتور جستجو خارجی است.

برای مثال در دو تصویر زیر می توانید این موضوع را ببینید:

نتایج پارسی جو پیش از اتصال اینترنت

نتایج پارسی جو پس از اتصال اینترنت

نتایج پارسی جو پس از اتصال اینترنت

تصویر اول مربوط به نتایج پارسی‌جو پیش از اتصال اینترنت و برای جستجو کلمه “ترنجی” است. تصویر دوم اما برای امروز (۳ آذر ۹۸) و پس از اتصال اینترنت است. همانطور که می بینید پیش از اتصال اینترنت اصلا حتی به سایت اصلی ما هم لینک داده نشده است اما پس از اتصال اینترنت ۹۰۰۰ نتیجه ایندکس پیدا کرده است.

مشخصا اینجا شاهد کپی کردن نتایج گوگل نیستیم اما مشخصا یک ارتباط بین اتصال و عدم اتصال اینترنت در نتایج پارسی‌جو وجود دارد. این نیز احتمالا وابستگی به یک سرویس خارجی را نشان می دهد. این یعنی سرویس مثلا بومی یا موتور جستجو ایرانی، ایرانی نیست یا شاید هر چیز دیگر!

نظر شما چیست؟ فکر می کنید دلیل این مشکل پارسیجو چیست؟

نوشته موتور جستجو ایرانی پارسی جو از گوگل استفاده می کند؟! اولین بار در ترنجی پدیدار شد.