اینترنت همراه ایرانسل ، همراه اول و رایتل سه شنبه ۵ آذر ۹۸ کماکان قطع است

شنبه ۲ آذر ۹۸ برای شما درباره تاریخ نامشخص وصل شدن اینترنت موبایل ایرانسل و همراه اول یا رایتل نوشتیم. همان روز خبر رسید که وصل شدن اینترنت موبایل از یکشنبه ۳ آذر ۹۸ و اضافه شدن ۱۰ روز به مدت بسته های اینترنت انجام می شود. ما در ترنجی وضعیت اتصال اینترنت همراه ۴ آذر ۹۸ را بر اساس گزارش نت بلاکس برای شما منتشر کردیم اما پس از آن متوجه شدیم که اینترنت موبایل هنوز قطع بوده ایرانسل نت بلاکس را فریب داده است. متاسفانه همچنان باید بگویم که اینترنت همراه ایرانسل ، همراه اول و رایتل سه شنبه ۵ آذر ۹۸ کماکان قطع است.

وضعیت اتصال اینترنت موبایل سه شنبه ۵ آذر ۹۸

وضعیت اتصال اینترنت موبایل سه شنبه ۵ آذر ۹۸

همانطور که در نمودار وضعیت اتصال اینترنت موبایل سه شنبه ۵ آذر ۹۸ (ساعت ثبت نمودار ۹:۳۶) می بینید، وضعیت به روال قبل است. ایرانسل همچنان با فریب نت بلاکس سعی دارد از اتصال ۹۸ درصدی کاربرانش به اینترنت بگوید و این در حالی است که چنین چیزی در تاریخ مذکور، نادرست است.

اینترنت همراه اول و رایتل نیز طبق این اطلاعات به ترتیب ۱ و ۲۶ درصد کاربران را شامل می شود.

به این ترتیب همچنان در روز سه شنبه ۵ آذر ۹۸ دسترسی به اینترنت موبایل وجود ندارد. شما از چه اپراتوری استفاده می کنید؟ اینترنت دارید؟ کدام شهر؟

بسته هدیه ۱ گیگابایت اینترنت ایرانسل همراه اول و رایتل پیش از اتصال اینترنت تمام شد

بسته هدیه ۱ گیگ اینترنت ایرانسل ، همراه اول و رایتل پیش از اتصال اینترنت تمام شد!

ضرر قطع شدن اینترنت

ضرر قطع شدن اینترنت برای کسب و کارهای اینترنتی چقدر است؟

نوشته اینترنت همراه ایرانسل ، همراه اول و رایتل سه شنبه ۵ آذر ۹۸ کماکان قطع است اولین بار در ترنجی پدیدار شد.