عدم تمدید بسته اینترنت ایرانسل برای مدت زمان قطعی اینترنت برای بسته های ویژه و وفاداری

هفته گذشته بود که در ترنجی خواندیم مدت بسته های اینترنت به اندازه روزهای قطعی اینترنت تمدید می شود. طبق اخبار قرار شد ۱۱ روز به بسته های اینترنت اپراتورها اضافه شود. حالا اما کاربران ترنجی گزارش های متعددی مبنی عدم تمدید بسته اینترنت ایرانسل برای مدت زمان قطعی اینترنت برای بسته های ویژه و وفاداری دارند. در ادامه با ترنجی همراه باشید تا درباره آن صحبت کنیم.

عدم تمدید بسته اینترنت ایرانسل برای مدت زمان قطعی اینترنت

ایرانسل و همراه اول

طبق گزارش های متعدد کاربران مبنی بر عدم تمدید بسته اینترنت ایرانسل باید بگوییم که گویا ایرانسل برای تمدید زمان بسته های اینترنت مشترکین شرط گذاشته است!

اگر کاربر ایرانسل باشید می دانید که می توانید بسته های ویژه یا وفاداری را تخفیف خریداری کنید. عموما حجم این بسته ها زیاد و مدت زمان آن ها کم است تا برای اپراتور هم به صرفه باشد.

در مدت زمان ۱۱ روزه (برای برخی استان ها حتی ۱۶ روزه) قطع بودن اینترنت قرار شد که این مدت زمان به بسته های اینترنتی اضافه شود. ایرانسل نیز از این قانون پیروی کرده اما متاسفانه با شرط و شروط عجیب!

برای مثال بسته های وفاداری یا بسته های اینترنت ویژه یا حتی بسته های رایگان که برخی کاربران هدیه شده بوده، شامل افزایش مدت زمان نمی شوند!

این سبب نارضایتی تعداد زیادی از کاربران شده است و واقعا جای تعجب دارد که چرا ایرانسل این بسته ها را تمدید نکرده است. شما از این بسته های اینترنت داشته اید؟ باز خورد ایرانسل به شما چه بوده است؟

نوشته عدم تمدید بسته اینترنت ایرانسل برای مدت زمان قطعی اینترنت برای بسته های ویژه و وفاداری اولین بار در ترنجی پدیدار شد.