اگر ترنجی را دنبال کرده باشید می دانید که طبق برخی مراجع از ابتدای دی ۹۸ و طبق برخی دیگر از ۱۵ دی ۹۸ شاهد اجباری شدن استفاده از رمز دوم یکبار مصرف یا رمز پویا برای تراکنش های غیر حضوری اینترنتی خواهیم بود. یک سوال رایج بین کاربران این است که آیا فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف یا رمز پویا هزینه دارد؟ در ادامه با ترنجی همراه باشید تا درباره آن صحبت کنیم.

هزینه فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف یا رمز پویا

رمز پویا

در حاضر راه های مختلفی برای فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف توسط بانک های مختلف ارایه می شود. این راه ها شامل کد USSD یا پیامک و البته نرم افزار برای گوشی های هوشمند می شود.

باید بدانید که فعال سازی و دریافت رمز دوم یکبار مصرف طبق بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، به صورت رایگان به مردم ارائه خواهد شد و هیچ هزینه‌ای نخواهد داشت گرچه برای بانک هزینه خواهد داشت. از ابتدای دی ماه طبق بخشنامه بانک مرکزی رمزهای دوم ایستا، غیر فعال خواهد شد .

شما می توانید از آموزش های زیر برای فعال سازی رمز پویا یا رمز یکبار مصرف بانک خود اقدام کنید:

(لیست به روز خواهد شد)

آموزش فعال سازی رمز یکبار مصرف بانکی ملی

آموزش فعال سازی رمز پویا بانک ملی از طریق اس ام اس یا نرم افزار و یا USSD

آموزش فعال سازی رمز یکبار مصرف بانکی سپه

آموزش فعال سازی رمز پویا بانک سپه از طریق اس ام اس یا نرم افزار و یا USSD

آموزش فعال سازی رمز یکبار مصرف بانکی رفاه

آموزش فعال سازی رمز پویا بانک رفاه از طریق اس ام اس یا نرم افزار و یا USSD

آموزش فعال سازی رمز یکبار مصرف بانکی ملت

آموزش فعال سازی رمز پویا بانک ملت از طریق اس ام اس یا نرم افزار رمزنگار و یا USSD

آموزش فعال سازی رمز یکبار مصرف بانکی مسکن

آموزش فعال سازی رمز پویا بانک مسکن از طریق اس ام اس یا نرم افزار رمزنما و یا USSD

آموزش فعال سازی رمز یکبار مصرف بانکی کشاورزی

آموزش فعال سازی رمز پویا بانک کشاورزی از طریق اس ام اس یا نرم افزار ریما و یا USSD

آموزش فعال سازی رمز یکبار مصرف بانکی تجارت

آموزش فعال سازی رمز پویا بانک تجارت از طریق اس ام اس یا نرم افزار همراز و یا USSD

آموزش فعال سازی رمز یکبار مصرف بانکی صادرات

آموزش فعال سازی رمز پویا بانک صادرات از طریق اس ام اس یا نرم افزار ریما و یا USSD

آموزش فعال سازی رمز یکبار مصرف بانکی شهر

آموزش فعال سازی رمز پویا بانک شهر از طریق اس ام اس یا نرم افزار رمزنت و یا USSD

آموزش فعال سازی رمز یکبار مصرف بانکی سامان

آموزش فعال سازی رمز پویا بانک سامان از طریق اس ام اس یا نرم افزار رمزینه و یا USSD

آموزش فعال سازی رمز یکبار مصرف بانکی پاسارگاد

آموزش فعال سازی رمز پویا بانک پاسارگاد از طریق اس ام اس یا نرم افزار بانکی و یا USSD

آموزش فعال سازی رمز یکبار مصرف بانکی اقتصاد نوین

آموزش فعال سازی رمز پویا بانک اقتصاد نوین از طریق اس ام اس یا نرم افزار ارس و یا USSD

آموزش فعال سازی رمز یکبار مصرف بانکی پارسیان

آموزش فعال سازی رمز پویا بانک پارسیان از طریق اس ام اس یا نرم افزار پارسیان من و یا USSD

آموزش فعال سازی رمز یکبار مصرف بانکی آینده

آموزش فعال سازی رمز پویا بانک آینده با اس ام اس یا نرم افزار ریما و یا USSD

شما رمز دوم یکبار مصرف یا رمز پویا خود را فعال کرده اید؟

نوشته فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف یا رمز پویا هزینه دارد؟ اولین بار در ترنجی پدیدار شد.