از دقایقی پیش شاهد قطع شدن اینترنت همراه اول و ایرانسل در مشهد هستیم و دسترسی فقط به سایت های ایرانی یا به عبارت صحیحتر، به سرورهای ایرانی وجود دارد. در ادامه با ترنجی همراه باشید تا درباره آن صحبت کنیم.

قطع شدن اینترنت همراه اول و ایرانسل در مشهد

از دقایقی پیش شاهد قطع شدن اینترنت همراه اول و ایرانسل در مشهد هستیم. در حقیقت عملکرد سایت های خارجی از جمله موتورجستجو گوگل و دیگر خدماتش مختل شده است. در ترنجی بر آن شدیم تا اینترنت همراه اول و ایرانسل را بررسی کنیم.

با بررسی های دقیق تر شاهد عملکرد سایت های خارجی و فقط باز شدن سایت های ایرانی روی اینترنت همراه اپراتورهای همراه اول و ایرانسل هستیم.

این یعنی سرویس های داخلی یا سایت هایی که روی سرور داخل هستند (مثل ترنجی) بدون مشکل در حال ارایه خدمات هستند اما دسترسی های مهمی مانند موتور جستجو گوگل که ترافیک قابل توجهی را به این سرویس ها منتقل می کنند یا دیگر سرویس های مهم و وب سایت های خارجی از دسترس خارج شده اند.

شما در چه شهری هستید و وضعیت اینترنت موبایل شما به چه صورت است؟

نوشته قطع شدن اینترنت همراه اول و ایرانسل در مشهد و محدودشدن دسترسی به سایت های ایرانی اولین بار در ترنجی پدیدار شد.