شرایط پیش فروش ایران خودرو شنبه ۲۱ دی ۹۸ برای پژو ۲۰۷

امروز ایران خودرو شرایط پیش فروش جدید خود را اعلام کرده است. در ادامه با ترنجی همراه باشید تا برنامه شرایط پیش فروش ایران خودرو شنبه ۲۱ دی ۹۸ برای پژو ۲۰۷ با تحویل یک ساله را مرور کنیم.

شرایط پیش فروش ایران خودرو شنبه ۲۱ دی ۹۸ برای پژو ۲۰۷

شرایط پیش فروش ایران خودرو شنبه ۲۱ دی ۹۸ برای پژو ۲۰۷

ه اطلاع کلیه مشتریان محترم ونمایندگی‌های مجاز می رساند شرایط پیش فروش عادی شرکت ایران خودرو در ساعت ۱۱ صبح روز شنبه مورخ ۲۱ دی ۹۸ برای پژو ۲۰۷ فاقد کروز کنترل مطابق جدول پیوست و با توضیحات ذیل ارائه می گردد.

شرایط ویژه بخشنامه :

ظرفیت ثبت نام براي هر کد ملی، از کل بخشنامه یک دستگاه خودرو می باشد و در صورت ثبت نام از سوي مشتریان محترم مغایر با این بند، قرارداد به صورت یک طرفه از سوي شرکت ایران خودرو لغو و وجه آن ظرف 20 روز طبق ضوابط شرکت ایران خودرو به مشتري عودت خواهد شد.

” مطابق با بخشنامه شماره 4249 دریافت کد کاربري و کلمه عبور قبل از ثبت نام در سایت فروش اینترنتی از الزامات ثبت نام می باشد لذا بدیهی است در صورت عدم دریافت کد کاربري و کلمه عبور،امکان ثبت نام میسر نخواهد بود.”

نوشته شرایط پیش فروش ایران خودرو شنبه ۲۱ دی ۹۸ برای پژو ۲۰۷ اولین بار در ترنجی پدیدار شد.