در ترنجی درباره ماجرای لباس فضانوردی معرفی شده توسط وزیر ارتباطات نوشتیم. حالا اما در واکنشی رسمی گفته می شود که تزیینی بود! در ادامه با ترنجی همراه باشید تا توضیح وزیر ارتباطات برای عکس لباس فضانوردان را بخوانیم.

ماجرای لباس فضانوردان

ماجرای لباس فضانوردان

همانطور که در توییت بالا از سیاوش صفاریان پور می بینید، گفته می شود:

‏‎@azarijahromi گفت عکس تزئینی بوده برای اعلام خبر مهمی که قصد داشت امشب بگوید! جهرمی گفت سفارش طراحی و ساخت پنج کاوشگر [کپسول فضایی]برای ارسال فضانورد به فضا را به پژوهشگاه فضایی داده است کی در پی این سفارش لباس فصانوردی هم برای داخل و خارج کپسول فضایی طراحی و ساخته خواهد شد.

این توییت توسط وزیر ارتباطات ری‌توییت شده و این صحت خبر را تایید می کند.

نظر شما درباره این رفتار تزیینی چیست؟ آیا برای عکس تزئینی نیاز است که از لباس آمریکایی استفاده شود؟ لوگو آنها جدا شده و پرچم ایران روی آن ثبت شود؟

نوشته تزیینی بود! توضیح وزیر ارتباطات برای عکس لباس فضانوردان اولین بار در ترنجی پدیدار شد.