در طــرح پیش فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا که از ۲۶ بهمن آغاز شد، تنها دو خودرو برای فروش باقی مانده اند و در پنج استان نیز دارای ظرفیت هستند. در ادامه با ترنجی همراه باشید تا درباره پیش فروش کوییک دورنگ و ساینا در پنج استان کشور صحبت کنیم.

پیش فروش کوییک دورنگ

رنگ های جدید کوییک دورنگ

در طــرح پیش فــروش محصــو لات گــر وه خودروسازی سایپا که از 26 بهمن آغاز شد، تنها دو خودرو برای فروش باقــی مانده اند و در پنج استــــــــان نیز دارای ظرفــــــــــیت هســــــتند. طبق بخشــنامه فروش منتشرشــده. مبلغ پیش پرداخت برای خودروهای ســاینا دنده ای 27 میلیون و 700 هزار تومان و کوییک آر 34 میلیون و 700 هزار تومان و موعد تحویل خودرو ساینا دنده ای هفته چهارم آبان 99 و موعد تحویل خودرو کوییک دو رنگ آر هفته چهارم دی 99 اعلام شده است.

البته در این طرح سود مشارکت 15 درصدی و سود انصراف 12درصد از سوی سایپا درنظر گرفته شده است. همچنین در طرح پیش فروش ســایپا محدودیت کدملی برای ثبت نام وجود دارد و قیمت نهایی خودروها به قیمت روز شــرکت است که در زمان تحویل مشخص خواهد شد. عالقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به جدول فروش منتشر شده توسط گروه خودروسازی سایپا مراجعه کنند.

نوشته پیش فروش کوییک دورنگ و ساینا در پنج استان کشور اولین بار در ترنجی پدیدار شد.