شبکه اجتماعی دانش آموزان یا شبکه شاد چیست؟

آموزش و پرورش تصمیم گرفته تا شرایط کرونایی، آموزش متوقف نشود و برای این منظور شبکه اجتماعی را طراحی و توسعه داده تا جمعیت عظیم دانش آموزان از آن استفاده کنند. این فضا را آن ها شبکه اجتماعی دانش آموزان یا به اختصار شبکه شاد نامیده اند. در ادامه با ترنجی همراه باشید تا درباره آن صحبت کنیم.

شبکه اجتماعی دانش آموزان یا شبکه شاد

نرم افزار شاد

سامانه آموزش الکترونیکی از سال ها پیش در دانشگاه ها وجود داشت اما در مدارس چنین امکانی فراهم نبود. از همین رو آموزش دروس پایه های مختلف ، ابتدا از طریق رسانه ملی صورت گرفت. این شیوه آموزش از راه دور ، بسیار مورد توجه و استقبال مخاطبان قرار گرفت و موجب شد که مسئولین به فکر یک سامانه آموزش مجازی پیشرفته بیافتند.

عنوان “شاد” مخفف “شبکه اجتماعی دانش آموزی” می باشد. پس می توان دریافت که سامانه ای تخصصی برای دانش آموزان و فعالیت های مربوط به آن ها به شمار می آید.

سامانه شاد، همان بستری است که برای آموزش مجازی دانش آموزان در نظر گرفته شده است. در این سامانه آموزش به صورت آنلاین انجام می شود و دانش آموزان موظف هستند در ساعات مقرر ، در کلاس های مجازی شرکت کنند. چنان چه امکان حضور در کلاس های آنلاین برای دانش آموز وجود نداشته باشد ، می تواند از فایل های ذخیره شده آن ها استفاده نماید اما باید این موضوع را با معلم و مدیر مدرسه خود مطرح کند.

شما از شبکه شاد استفاده می کنید؟

نوشته شبکه اجتماعی دانش آموزان یا شبکه شاد چیست؟ اولین بار در ترنجی پدیدار شد.