توقف تولید پژو ۴۰۵ انجام شد، دیگری سفارشی ثبت نمی شود

هفت ماه پیش در ترنجی خواندیم که توقف تولید پژو 405 و پراید انجام خواهد شد. دو ماه پس از آن نیز گفته شد که زمان توقف تولید پژو ۴۰۵ پایان ۹۸ و توقف تولید پراید تیر ۹۹ است. به نظر می رسد که ایران خودرو به وعده خود عمل کرده و توقف تولید پژو ۴۰۵ انجام شده است. به این ترتیب دیگری سفارشی ثبت نمی شود.

توقف تولید پژو ۴۰۵

پژو ۴۰۵

فرشاد مقیمی، مدیرعامل یک خودروسازی گفت:

از این پس برای خودرو ۴۰۵ سفارش تولید داده نمی‌شود و اگر تولیدی صورت می‌گیرد برای عمل به تعهدات گذشته است.

همچنی او می گوید با شروع ثبت نام‌ها در حوزه پیش فروش خودرو، برای خودرو پژو ۴۰۵ ثبت نامی صورت نخواهد گرفت البته خودروهای جایگزین خودرو تولید و به بازار عرضه خواهد شد.

هنوز درباره جایگزین پژو ۴۰۵ صحبتی نشده است و صرفا ابتدا توقف تولید را انجام داده اند! نظر شما درباره این تصمیم ایران خودرو چیست؟ فکر می کنید چه خودرویی را برای جانشین کردن این شیر پیر معرفی خواهند کرد؟

نوشته توقف تولید پژو ۴۰۵ انجام شد، دیگری سفارشی ثبت نمی شود اولین بار در ترنجی پدیدار شد.