طرح ویژه مکالمه نامحدود ایرانسل ماه رمضان ۹۹ اعلام شده است. شما با کد بسته مکالمه نامحدود ایرانسل از افطار تا سحر ماه رمضان ۹۹ می توانید هزینه مکالمه خود در بستر درون شبکه این اپراتور را به حداقل برسانید.

بسته مکالمه نامحدود ایرانسل از افطار تا سحر

شما می‌‌توانید با شماره‌‌گیری #۴۴۴۴* و با پرداخت فقط روزانه ۱۰۰۰ تومان، در ماه رمضان از اذان مغرب تا اذان صبح، به صورت نامحدود با عزیزانتان مکالمه درون شبکه داشته باشید.

همچنین گفتنی است که تا پایان رمضان، هروقت و هرجا به ازای هر چهار دقیقه مکالمه ایرانسلی، چهل دقیقه بعدی آن تماس را رایگان گفت‌وگو کنید.

نوشته کد بسته مکالمه نامحدود ایرانسل از افطار تا سحر ماه رمضان ۹۹ اولین بار در ترنجی پدیدار شد.