در راستای افزایش قیمت های عجیب برای تحویل خودروهای ثبت نام شده، این بار نوبت به وانت بار ایران خودرو رسیده تا افزایش قیمت نجومی خود را شاهد باشد. قیمت وانت آریسان ایران خودرو شهریور ۹۹ با افزایش ۱۳۰ درصدی مواجه شده است.

قیمت وانت آریسان ایران خودرو شهریور ۹۹

قیمت وانت آریسان ایران خودرو شهریور ۹۹

همانطور که می بینید، این وانت ایران خودرو از قیمت ۵۲ میلیون تومانی در پایان بهار ۹۹ به قیمت ۱۲۰ میلیون و پانصدهزار تومانی در پایان تابستان ۹۹ رسیده است. افزایش قیمت ۶۸ میلیون و پانصد هزار تومانی چیزی معادل با افزایش ۱۳۰ درصدی قیمت محصول است.

این افزایش قیمت در صورتی رخ می دهد که قیمت های مذکور برای تحویل تعهدات ثبت نامی قبلی است. قیمت بازار با این قیمت ها حتی تفاوت قابل توجهی دارد. به هر صورت به نظر می رسد که ایران خودرو این قیمت را برای محصول باری خود می پسندد.

نوشته قیمت وانت آریسان ایران خودرو شهریور ۹۹ با افزایش ۱۳۰ درصدی مواجه شد اولین بار در ترنجی پدیدار شد.