برخی از لوکیشن‌های فیلم یا سریال، در بسیاری از فیلم‌ها یا سریال‌ها تکرار شده‌اند و در میان کارگردان‌ها محبوبیت زیادی دارند.