انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی

اواخر هفته گذشته همتی، رئیس کل بانک مرکزی در راستای شفاف سازی دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی دستور انتشار لیست این این افراد را صاد کرد. طبق اعلام بانک مرکزی قرار بر این بود که روز گذشته لیست تمام دریافت کنندگان ارز دولتی از ابتدای سال و نیز لیست اشخاص حقیقی و حقوقی که تاکنون از سامانه نیما ارز دریافت کرده اند، به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی آنها برای اطلاع عموم مردم منتشر شود.

بعد از گذشت حدود سه ماه از دستور رئیس جمهور پیرامون افشای فهرست کامل ارزبگیران دولتی، بانک مرکزی روز شنبه، به دستور رئیس کل بانک و در راستای اطلاع رسانی و شفاف سازی عمومی این لیست ها را منتشر کرد. طبق گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، فهرست منتشر شده حاوی دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی در بازه زمانی 21 فروردین ماه تا روز شنبه 7 مهر است. این فهرست شامل اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی است که از طریق سامانه نیما ارز دریافت کرده اند.

طبق دستوری که رييس كل بانك مركزی صادر کرده بود، قرار بر این شد که از این پس نیز به طور روزانه لیست دریافت کنندگان ارز سامانه نیما و نیز دریافت کنندگان ارز کالاهای اساسی و ضروری اطلاع رسانی شود. از همین رو لازم به ذکر است فهرست مذکور از این پس نیز، بروز رسانی خواهد شد.

دانلود فهرست دریافت کنندگان ارز به نرخ دولتی

دانلود فهرست دریافت کنندگان ارز به نرخ سامانه نیما