با افزایش چشمگیر ارزش ارز های خارجی خصوصا دلار به نسبت ریال ایران، متاسفانه مشکلات بسیاری به درون کشور سرازیر شده است که هیچ ترمز و پایانی برای آن دیده نمی شود. از جمله این مشکلات، افزایش قیمت در تمامی محصولات وارداتی و حتی تولید داخل است! با توجه به اطلاعات موجود، افزایش قیمت شدید در دنیای صوتی و تصویری، و همچنین کمبود برخی از مدل ها، این بخش از بازار ایران را نیز هدف قرار مشکلات قرار داده است.

در حالی که قیمت ارز روزانه به سمت افزایش در حرکت است، قیمت انواع "تلویزیون" ها نیز همراه با آن به سمت نقطه جوش در حرکت هستند؛ افزون بر آن، نبود بسیاری از مدل ها و عدم امکان تولید و اسمبل آنها به دلیل تحریم های موجود، این بخش بسیار بزرگ در جامعه خرید و فروش، و خدمات را در ایران تحت الشعاع قرار داده است. گزارش ها حاکی از آن هستند که خرید تلویزیون توسط خانواده های ایرانی به طور جدی کاهش یافته است؛ افزایش قیمت این محصولات، آنها را از دسترس بسیاری از مردم دور نگاه می دارد.

افزون بر آن، به دلیل قطع تولید برخی از مدل ها نیز حق انتخاب از ایرانیان عزیز تا حدودی سلب شده است. با این وجود کمپانی هایی که امکان اسمبل در داخل خاک ایران را فراهم کرده، مشمول برخی معافیت ها و حمایت های دولتی هستند که حتی آنها نیز به وضعی مشابه ورود کرده اند. به هر حال صرف نظر از مسئله حق انتخاب و تعدد مدل ها، در حال حاضر با بالا رفتن قیمت انواع تلویزیون روبرو هستیم که این مسئله به خودی خود موثر در اتفاقات بسیاری خواهد شد…