به گزارش جهان نیوز، «محمد عدلی الخطیب ابو فاخر» معاون دبیرکل جنبش فتح انتفاضه به تحولات کنونی عرصه فلسطین و مذاکرات جاری در قاهره درخصوص برقراری آتش بس و آشتی ملی پرداخت و گفت: دشمن صهیونیستی هیچ گاه تجاوزگری و به راه انداختن جنگ ها را متوقف نکرده است زیرا این امر بخشی از ماهیت آن به عنوان یک استعمارگر درسایه تفکر صهیونیستی است لذا بخشی اساسی از تجاوزگری ها ارتباط مستحکمی با نقش و ماموریتش و تلاش مداوم برای تسلیم کردن ملت فلسطین و پایان دادن به مقاومت فلسطین دارد. وی افزود: تنش آفرینی اخیر در غزه در چارچوب بحث ها و گفته های رسانه ای و تبلیغاتی گسترده با هدف دستیابی به آتش بس صورت گرفت و اسرائیل اوضاع دشوار معیشتی مردم فلسطین در نوار غزه را بهانه ای برای رسیدن به این هدف قرار داد. ابوفاخر گفت: اصرار و پافشاری برای بستن توافقنامه آتش بس تاکید می کند که چیز مبهمی و پنهانی وجود دارد. وی تصریح کرد: ما شرایط دشوار اقتصادی کنونی ملت فلسطین به ویژه اهالی استوار نوار غزه و نیز پیامدهای محاصره و تحریم های تحمیلی تشکیلات خودگردان فلسطین علیه غزه را درک می کنیم اما این امر نباید توجیهی باشد که در راستای به اصطلاح آتش بس با دشمن صهیونیستی حرکت کنیم تا اینکه سلاح را در برابر بهبود شرایط معیشتی در نوار غزه معامله کنیم. ابوفاخر درباره شکاف و دو دستگی کنونی در سایه محاصره نوار غزه و ابزارهای لزوم برای پایان دادن فلسطینی به این وضعیت گفت: شکاف و دو دستگی عیب و نقض و اهانت آمیز است. در محله آزادسازی ملی باید متحد شد. ما از چند سال پیش در شکاف و اختلافات بزرگ طولانی در عرصه فلسطین به سرمی بریم. شکاف و دودستگی برای عرصه فلسطین خطرناک است. علت شکاف و دو دستگی این است که یک طرف همچنان دل به راه حل های و طرح های سازش برای حل وفصل مسئله فلسطین دوخته است. وی گفت: ما در جنبش فتح انتفاضه از همگان می خواهیم که یک گفت وگوی ملی فراگیر فلسطینی را رقم بزنند. در چنین گفت وگویی ما همه تجربه ها را بررسی و تمام وضعیت موجود را بررسی می کنیم. امروز همه چالش های موجود درخصوص طرح های خطرناک مطرح علیه مسئله فلسطین را می شناسیم و نهادهای سازمان آزادیبخش فلسطین را می سازیم و یک چشم انداز راهبردی ملی را بنا می نهیم و بر برنامه مقاومت و آزادسازی تاکید می کنیم. ابو فاخر گفت: با وجود همه آنچه روی می دهد، ملت فلسطین همواره از رهبران خود جلوتر حرکت می کند، زیرا مسئله و سرزمین و حقوق و دشمنش در برابر قرار دارد و همچنان مقاومت خواهد کرد اما اگر ملت یکپارچه و گروه های فلسطینی یکپارچه و متحد مقاومت کنند و مرجعی ملی وجود داشته باشد، مقاومت آنها مفید تر، موثر تر و سودمندترخواهد بود. منبع: تسنیم