وجوه مشترک مذهبی، فرهنگی، آب و هوایی و… باعث شده است تا تعدادی از علاقه‌‌مندان به تحصیل در خارج به‌ویژه در رشته موسیقی، جمهوری آذربایجان را برای ادامه تحصیل انتخاب کنند.