هرچند افزایش بی رویه‌ی آژانس‌های مسافرتی، فروش مستقیم ارائه دهندگان خدمات و سرویس‌های آنلاین فعالیت در این حوزه را سخت کرده، اما راهکارهایی وجود دارد که می‌توان با استفاده از آن‌ها فروش آژانس‌های مسافرتی را افزایش داد.