اغلب این شرکت‌ها فعالیت خود را با یک یا چند کارمند آغاز کرده‌اند و با پرورش ایده‌ی خود توانسته‌اند به رشد چند هزار درصدی دست پیدا کنند.