انزوا و تنهایی، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات افرادی است که کار خود را با هماهنگی شرکت به خانه منتقل کرده‌اند یا اصولاً دورکار هستند.