مدتی قبل، توئیت ایلان ماسک در رابطه با خصوصی‌کردن تسلا، جنجال آفرید. او در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز از این توئیت جنجالی و عملکرد خود دفاع کرد.