عراق جایگاه مهمی در میان شیعیان دارد. برای سفر به شهرهای زیارتی این کشور نیاز به ویزا دارید که در راهنمای سفارت عراق، مراحل آن را توضیح داده‌ایم.