سامسونگ با رد شایعات مربوط به تصاحب یک واحد تولید خودرو، اعلام کرد که قصد ورود به صنعت خودروسازی را ندارد.