اخیرا تصاویری از مدل مشکلی‌رنگ پیکسل ۳ ایکس‌ ال منتشر شده است که بر استفاده‌ی گوگل از ناچ در این گوشی، مهر تایید می‌زنند.