راهکار مناسب برای بسیاری از افراد در سراسر کشور که قادر به یافتن و بازدید از مراکز فروش معتبر محصولات ساختمانی را ندارند چیست؟ راهکار معرفی و عرضه محصولات و خدمات ساختمانی به متقاضیان کل کشور بدون صرف هزینه های بالا چیست؟