تیم فرمول یک ردبول ریسینگ تایید کرد که پیر گسلی در فصل ۲۰۱۹، جانشین دنیل ریکاردو و هم تیمی مکس ورشتاپن خواهد شد.