حج یکی از بزرگ‌ترین سفرهای زیارتی است که سالیانه برگذار می‌شود. با توجه به جمعیت زیاد حاضر در این مراسم، رعایت بهداشت و حفظ سلامت در سفر امری مهم و ضروری است.