مطالعه انجام شده توسط مححقان مرکز روانشناسی دانشگاه پنسیلوانیا نشان می دهد ارتباط مستقیمی بین استفاده از شبکه های اجتماعی و افت نرخ سلامت روحی وجود دارد. در حالی که طی سال های اخیر مقالات بسیار زیادی در رابطه با ارتباط مشکلاتی نظیر افسردگی، پرخاشگیری و جمع گریزی با استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی منتشر شده اند، این اولین بار است که یک مطالعه نشان دهنده ارتباط علت – معلول مستقیم بین این دو رویداد شده است.

ملیسا هانت، مدیر بخش درمان کلینیکی این دانشگاه، برای اثبات این ارتباط آزمایشی را طراحی کرده اند که اثرات روانی استفاده رایج از شبکه های اجتماعی را در مقایسه با کاربرانی که مدت زمان استفاده آنها از این رسانه ها به 10 دقیقه برای هر پلتفرم در روز محدود شده بود نشان می داد. در ابتدا 143 دانش آموز از نظر سلامت روانی مورد سنجش قرار گرفتند و سپس به صورت تصادفی در یکی از دو گروه عنوان شده طبقه بندی شدند. اپلیکیشن های مورد استفاده در این آزمایش نیز عبارت بودند از فیسبوک، اسنپ چت و اینستاگرام که سه مورد از پرطرفدارترین شبکه های اجتماعی در بین نوجوانان است و سپس این آزمایش برای مدت سه هفته ادامه پیدا کرد. در پایان مدت آزمایش دانش آموزان مجددا مورد سنجش صحت روانی قرار گرفتند تا میزان افزایش پارامترهای مرتبط با مورادی نظیر افسردگی، احساس تنهایی، اضطراب و جدا افتادگی از جمع در آنها بررسی شود. نتایج آزمایش به وضوح نشان دهنده کاهش وقوع این علایم در افرادی بود که کمتر از شبکه های اجتماعی استفاده می کردند. در بخشی از مقاله ای که در این زمینه منتشر شده اصلی ترین دلیل وقوع چنین اتفاقی "مقایسه نکردن زندگی فردی با زندگی دیگران" است که باعث شده افراد نگاه مثبت تری به زندگی خود داشته باشند. این گروه محققان پیشنهاد کرده اند مدت زمان استفاده از شبکه های اجتماعی به 30 دقیقه در طول روز محدود شود تا افراد شاهد بهبود شرایط روحی و سلامت روانی خود باشند.