هدفون دورگردن (نک‌باد) Tone Platinum SE، محصول جدید ال‌جی است که از کلیدی اختصاصی برای دستیار هوشمند گوگل بهره می‌برد.