کمپانی Virgin Orbit که به عنوان زیرمجموعه ای از شرکت Virgin Galactic فعالیت می کند و قصد دارد به زودی به اولین شرکتی تبدیل شود که "توریسم فضایی" را به مردم جهان معرفی خواهد کرد روز گذشته توانست اولین پرواز آزمایشی راکت Launcher One خود را با موفقیت تکمیل کند. در این پرواز آزمایشی راکت مورد نظر به فضا پرتاب نشد و در عوض کمپانی ویرجین آن را به یک هواپیمای بویینگ 400-747 متصل کرد که به صورت اختصاصی دوباره سازی شده و Cosmic Girl نام گرفته تا به عنوان سکوی پرتاب پروازی ویرجین اوربیت فعالیت کند. بخش های زیادی از این راکت 21 متری از فیبر کربن ساخته شده و قرار است ماهوارهای مورد نظر را به مدار زمین ارسال کند. با این حال تفاوت Launcher One با سایر راکت های پرتابی آن است که به جای ارسال از سطح زمین، کار خود را از بدنه یک هواپیمای اختصاصی آغاز خواهد کرد. ویرجین گالاکتیک قصد دارد با استفاده از این تکنیک سفرهای تفریحی به فضا را برای انسان امکان پذیر کند و برنامه ریزی این شرکت نشان دهنده اولین پروازهای تجاری در سال 2019 است. این شرکت همچنین رقیبی بسیار قدرتمند برای کمپانی اسپیس ایکس در راه تسخیر فضا به حساب می آید و قصد دارد با پروازهای تجاری به فضا بودجه مورد نیاز برای فعالیت های بزرگتر خود را به دست آورد.