آمازون، بازی ویدئویی گرندتور را همزمان با آغاز پخش فصل سوم این برنامه منتشر خواهد کرد.