خدمات تحویل مواد غذایی فروشگاه کروگر با همکاری استارتاپ نورو در ایالت آریزونا آمریکا آغاز شد؛ در این طرح از خودروی خودران استفاده می‌شود.