امواج تیرگی، پدیده‌ای است که به‌دلیل تغییرات سطحی غیر زیست‌شناختی در مریخ رخ می‌دهد، اما نیم‌قرن قبل، دانشمندان اطلاعات کمی داشتند.