در رابطه با داستان قسمت بعدی فیلم Avengers تئوری‌های بسیار زیادی وجود دارد که در این مطلب به بررسی تمام تئوری‌ها و نظریه‌های مطرح شده در رابطه با آن خواهیم پرداخت.