اخترشناسان مرکز تحقیقاتی کک در هاوایی به تازگی اعلام کردند موفق به کشف آب در جو سیاره ای در صورت فلکی پگاسوس (اسب بالدار) شده اند. این سیاره با عنوان HR 8799 c. HR 8799 c شناخته می شود و فاصله آن از زمین 179 سال نوری است که آن را به همسایه ای نزدیک ما تبدیل می کند.

HR 8799 c. HR 8799 c سیاره ای بزرگ به شمار می رود و دانشمندان ابعاد آن را 7 برابر سیاره زحل تخمین زده اند که مدت زمان گردش آن به دور ستاره مرکزی تقریبا 200 سال طول می کشد. این سیاره اولین بار در سال 2008 و در زمان تحقیق بر روی ستاره مرکزی کشف شد. بر اساس تحقیقات انجام شده ستاره مرکزی که HR 8799 c. HR 8799 c به دور آن میچرخد عمری نزدیک به 30 میلیون سال دارد و جزو ستاره های رده میانی طبقه بندی می شود که خصوصیت اصلی آن عدم وجود آهن در اتمسفر بالایی آن است. کشف آب در جو سیاره مورد نظر با استفاده از دو تکنولوژی متفاوت انجام شده. به گفته محققین مرکز کک ابتدا لنزهای تطابقی برای کاهش تاری تصویر ناشی از مشاهده بعد از جو زمین به کار گرفته شده اند و در مرحله بعدی از یک طیف نگار به نام NIRSPEC که از پرتوی فروسرخ برای بررسی مواد شیمیایی موجود در جو سیاره استفاده می کند کمک گرفته شده است. کشف آب در جو این سیاره ممکن است باعث کشف حیات بر روی آن نیز باشد. اکثر سایارتی که تا کنون کشف شده اند برای وجود حیات یا بسیار سرد و یا بسیار گرم بوده اند. در نتیجه دانشمندان به دنبال یافتن مواردی در کمربند حیات یا محدوده گلدیلاک هستند که بهترین شرایط را برای وجود حیات فراهم می کند. مرحله بعدی تحقیقات دانشمندان بر روی این سیاره جست و جو برای یافتن عناصر دیگری از جمله اکسیژن و متان است و پس از آن باید منتظر تلسکوپ جدید این مرکز تحقیقاتی بود که قرار است در سال 2020 به بهره برداری برسد تا شاید بتواند همسایگانی در فاصله 179 سال نوری از ما پیدا کند.