اپل با انتشار خبر خصوصی شدن تسلا، به‌عنوان خریدار احتمالی این شرکت در نظر گرفته شده و هنوز در این زمینه فرصت دارد.