همه ما از جنبه های منفی استفاده نوجوانان از رسانه های اجتماعی با خبر هستیم. قلدری مجازی و فشار بیش از اندازه دو مشکلی هستند که نوجوانان با رسانه های اجتماعی دارند. اما با این وجود، بیشتر نوجوانان فکر می کنند که استفاده از رسانه های اجتماعی به آن ها اعتماد به نفس می دهد و این حس را به آن ها منتقل می کند که بیشتر حمایت می شوند. مرکز تحقیقات Pew از 743 نوجوان بین 13 تا 17 ساله نظرسنجی به عمل آورده است و به این نتیجه رسید که 81 درصد از آن ها به لطف رسانه های اجتماعی بیشتر با دوستان خود در ارتباط هستند.

اما شاید نتیجه مهم تر این است که 68 درصد از نوجوانان حاضر در این نظرسنجی گفته اند که به لطف رسانه های اجتماعی، آن ها در شرایط سخت کسانی را دارند که از آن ها حمایت کند. 69 درصد از آن ها نیز بر این باور هستند که استفاده از رسانه اهی اجتماعی باعث می شود آن ها با یک گروه بزرگ تر و متنوع تر از انسان ها ارتباط برقرار کنند. بر اساس این نظرسنجی 71 درصد از نوجوانان فکر می کنند که این پلتفرم ها به آن ها حس بخشی از جامعه بودن را بر می گرداند و تنها 25 درصد اعتقاد دارند که استفاده از رسانه های اجتماعی آن ها را به یک فرد خارج از جامعه تبدیل می کند. 61 درصد از نوجوانان اظهار داشته اند که استفاده از رسانه های اجتماعی حس اعتماد به نفس بیشتری به آن ها می دهد و در مقابل 26 درصد بعد از ارتباط با دیگران در رسانه های اجتماعی حس ناامنی می کنند.

با این وجود، 45 درصد نوجوانان شرکت کننده در نظرسنجی می گویند که احساس می کنند بیش از اندازه در پلتفرم های رسانه های اجتماعی غرق شده اند. 44 درصد گزارش دادند که افراد را در این پلتفرم ها unfriend یا unfollow می کنند و 52 درصد از این 44 درصد می گویند که دلیل این unfriend یا unfollowکردن قلدری مجازی است. 43 درصد نوجوانان می گویند در هنگام پست کردن چیزهایی که آن ها را در مقابل دید دیگران خوب جلوه می دهد احساس فشار می کنند و 37 درصد نیز فکر می کنند باید چیزی را پست کنند که لایک یا نظر زیادی دریافت کند. اما نوجوانان چه چیز هایی در رسانه های اجتماعی پست می کنند؟ حدود نیمی از آن ها کار هایی که انجام داده اند را پست می کنند، 44 درصد پست ها در مورد خانواده آن ها است، 34 درصد درباره احساساتشان بحث می کنند و 22 درصد نیز در باره زندگی عشقی خود می نویسند. همچنین لازم به ذکر است که تنها 10 درصد از آن ها درباره مذهب یا دیدگاه سیاسی خود چیزی را پست می کنند.