درگیری های اقتصادی بین دولت ایالات متحده و چین تا کنون سربرگ های مختلفی داشته است. از ممنوعیت استفاده از تجهیزات ساخته شده توسط هواوی برای کارکنان دولتی آمریکا تا جنگ تعرفه ها و اقدام متقابل چینی ها برای زمینگیر کردن تجهیزات آمریکایی که در این کشور ساخته می شوند تنها بخشی از داستانی پر ماجرا هستند که برای چندین ماه بازارهای اقتصادی جهان را زیر سایه خود قرار دادند. یکی از بزرگترین نگرانی های مرتبط با این درگیری اقتصادی در حوزه تکنولوژی، وابستگی کمپانی های آمریکایی به زنجیره های تولید چینی بود که می توانست باعث جهش قیمتی غیرقابل کنترلی در برخی از تجهیزات مصرفی الکترونیک از جمله تلفن های هوشمند، رایانه، سخت افزارها و کنسول های بازی شود. با این حال خبر رسیده که دو دولت آمریکا و چین به تفافقی دست پیدا کرده اند که می تواند این کابوس را برای مصرف کنندگان پایان دهد.

به گزارش CNBC، توافق نامه مورد اشاره بین کشورهای آمریکا و چین تضمین خواهد کرد که آمریکایی ها تعرفه های خود بر محصولات چینی را به جای افزایش تا 25 درصد در تاریخ اول ژانویه 2019 بر روی 10 درصد ثابت نگه دارند و سپس برای مدت 90 روز بر روی مسائل مورد مناقشه از جمله پتنت ها و قوانین حمایت از تولید کنندگان به مذاکره بپردازند. در صورت عدم توافق دو طرف در این بازه نود روزه تعرفه ها بر اساس برنامه ریزی های قبلی به صورت خودکار به 25 درصد افزایش پیدا خواهند کرد. طرف چینی نیز متعهد شده که حجم مبادلات تجاری خود با ایالات متحده را به خصوص در حوزه های انرژی و تجهیزات صنعتی به میزان توافق شده ای افزایش دهد. این توافق حداقل برای چند ماه بازارهای الکترونیکی آمریکا را در شرایط آرامش باقی خواهد گذاشت و در این مدت دو کشور فرصت دارند تا با حل کردن مشکلات (که به نظر حل نشدنی نمیرسند) مانع از بروز یک جنگ سرد اقتصادی در سراسر جهان شوند.