خب دیگر نوبتی هم باشد، نوبت به AMD رسیده است تا با یک افتضاح جدید، نام خود را برای مدتی در بخش نخست اخبار نگاه دارد. چندی پیش، AMD کارت گرافیکی تغییر یافته از RX 580 را برای عرضه در بازار آماده ساخت که البته بیشتر مخصوص بازار پر جمعیت چین بوده و کمی بعد، دیگر RX 580 ها را نیز تحت تاثیر قرار داده است؛ حال مشخص شده است که RX 580 چیزی نیست جز همان RX 570 که AMD به صورت متقلبانه با نام RX 580 به فروش رسانده است!

زمانی که برخی از رسانه ها به نتایج بدست آمده توسط این کارت گرافیک مشکوک شده اند، آن را زیر تیغ جراحی برده و با بررسی سیلیکون مورد استفاده، متوجه شده اند که این محصول چیزی نیست جز Radeon RX 570. هر دو کارت گرافیک از سیلیکون Polaris 20 استفاده کرده و AMD برای RX 570 به تقلیل واحد های عملیاتی پرداخته است؛ بدین ترتیب که به عنوان مثال 4 بلوک GCN در آن مصدود شده است.

کارت گرافیک RX 580 جدید که از سوی AMD معرفی شده است، دارای 2048 هسته پردازش جریانی است که در نتیجه آن چیزی جز همان RX 570 نخواهد بود. چگونه می توان مطمئن شد که AMD در تولید RX 580های جدید خود تقلب کرده است؟ در حاشیه سیلیکون های تولید شده توسط این شرکت، یک شناسه به چشم می خورد؛ این شناسه برای کارت گرافیک های RX 580 اصلی، به شماره 215-0910038 بوده و برای کارت گرافیک های RX 570 نیز شناسه 215-0910052 به ثبت می رسد.

این در حالی است که کارت گرافیک RX 580 با شناسه 215-0910052، دقیقا همان کارت گرافیک RX 570 است. به واقع AMD تنها کاری که کرده است، تغییر نام در بایوس کارت گرافیک بوده و بسته بندی نیز با همان نام RX 580 صورت گرفته است. در حال حاضر دلیل اینکار AMD روشن نبوده و واکنشی به افتضاح فوق نشان نداده است.