توسعه‌ی فزاینده دستیارهای صوتی AI باعث شده، گوگل، اپل و آمازون بر سر فتح بازار دستیارهای صوتی هوشمند به رقابت بپردازند.