اوایل دهه 80 تکنولوژی جدیدی به نام "پیجر" وارد ایران شد. همانند بسیاری دیگر از فناوری ها، پیجر نیز بسیار دیر و حدود 30 سال پس از معرفی بین المللی به صورت عمومی به کاربران ایرانی رسید و البته به دلیل پشتیبانی بسیار ضعیف و فراگیر شدن استفاده از تلفن های همراه که تکنولوژی مدرن تری به حساب می آمدند نتوانست راه به جایی باز کند. با این حال هنوز هم پیجرها کاربردهای خاص خود را دارند و برای مثال پزشکان در بیمارستان ها یکی از مشتریان ثابت پیجر هستند. اما این تکنولوژی به صورت عمومی تنها در ژاپن و آن هم توسط کاربران بسیار محدودی مورد استفاده قرار می گرفت و حالا تنها اپراتور پیجر در این کشور اعلام کرده است که بعد از 50 سال فعالیت، از سپتامبر سال آینده به فعالیت خود پایان خواهد داد.

بر اساس گزارشات منتشر شده در رسانه های ژاپنی، در حال حاضر 1500 کاربر پیجر در ژاپن وجود دارند که مشترک اپراتور Tokyo Telemessage Inc به عنوان تنها اپراتور پیجر این کشور هستند. عمده مشترکین سرویس پیجر در ژاپن را پزشکان بیمارستانی تشکیل می دهند که به دستگاه هایی نیاز دارند که از خود امواج الکترومغناطیسی منتشر نکنند و در عین حال قابلیت برقراری ارتباط را نیز برای آنها فراهم کند. Tokyo Telemessage Inc اعلام کرده است که قصد دارد از فرکانس های مورد استفاده توسط سرویس پیجر خود برای معرفی یک سرویس رادیویی جدید استفاده کند. پیجر برای اولین بار در سال 1968 در اختیار کاربران ژاپنی قرار گرفت و سپس به صورت بین المللی به شهرت رسید. تعداد کاربران این سرویس در سال 1996 در جهان به رقم 10 میلیون نفر میرسید.